Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

David Oliveira (wire sculpture)

Matt Niebuhr 2011

Αλέξης Ακριθάκης


Dianne Bowen

Susanne Alm - Flower

Yoann Jean-Montcler


Στο προαύλιο (Άνοιξη 2012)

  


  
 

Chris Shier: interactive animation

Mark Dorf: axiom and simulation

mark dorf @ minimal exposition

Markus Jenemark

Shinichi Maruyama


Shinichi Maruyama: kusho

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...