Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ο απηνής διωγμός των Ιουνιτών εν Ελλάδι και αι δυσκολίαι που δεν προσηλυτίζονται λόγω του φόβου της ημιμαθείας


Δεν κάνει Ιανουάριον λόγω μεγάλης  ψύξεως,
ούτε τον Φεβρουάριον, ούτε αρχάς  ανοίξεως,
ούτε τον Μάρτη δυστυχώς, ούτε και τον Απρίλη,
να κατοικώμεν μεν μαζί, να μένομε όμως φίλοι,
ούτε ο μην ο Μάϊος κατάλληλος δεν είναι,
Ιούνιος, Ιούλιος, είναι ζεστοί οι μήναι
είναι αι πιθανότηται τον Αύγουστον  ολίγαι,
έχει κι αυτός πολλά τρωτά, είναι παχιαί αι μύγαι,
Σεπτέμβριον αδύνατον, έχομεν εγγραφάς,
το ΟΧΙ τον Οκτώβριον και άλλας εορτάς,
μόνον αρχάς Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου,
επιτρέπεται η κατασκευή εμβρύου...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...